ELEKTROLYTISK POLERING

 Fintlings Ytbehandlingsfabrik AB utför elpolering av rostfritt stål.

Elektrolytisk polering görs för att erhålla en mycket blank dekorativ yta samtidigt som korrosionsskyddet förstärks väsentligt. Ofta elpoleras detaljer för användning i marin miljö och i hård industriatmosfär. Elpolering av rostfritt föregås ofta av betning.

Att tänka på under konstruktion

För att få ett bra resultat är det viktigt att den elektriska kontakten under processen är god. Ange gärna ytor för kontaktering. Om detaljen är svetsad är det väldigt viktigt att svetsen är helt tät.