Elektrolytiska spänningskedjan

Metall Normalpotential
Natrium -2,71
Magnesium -1,55
Aluminium -1,33
Mangan -1.05
Zink -0,76
Krom -0.56
Järn -0.44
Kadmium -0,40
Kobolt -0,26
Nickel -0.23
Tenn -0.14
Bly -0.12
Väte 0,00
Koppar 0.34
Silver 0.80
Kvicksilver 0,86
Guld 1,36