KROMATERING

Fintlings Ytbehandlingsfabrik AB utför kromatering av aluminium och magnesium.

Beskrivning

Kromatering utförs i huvudsak på zink, aluminium och magnesium. Ytbehandlingen utförs genom att detaljen doppas i en kromhaltig lösning som reagerar med metallytan så att en tunn, icke-metallisk beläggning erhålls på ytan. s k kromatskikt.

Kromatering av aluminium

Kromatskikt på aluminium används som transport-, hanterings- och lagringsskydd samt som underlag för lackering. Skiktets korrosionsskyddsförmåga beror på legering, användningsmiljö och typ av kromateringsprocess. God skyddsverkan har skiktet endast under begränsad tid.

Kromatering av magnesium

Kromatskikt på magnesium används som transport-, hanterings- och lagringsskydd samt som underlag för lackering. Skiktets korrosionsskyddsförmåga beror på typ av magnesiumlegering, användningsmiljö och typ av kromateringsprocess.

Miljöaspekter vid kromatering

Vissa kromatskikt har vid hantering visat sig kunna ge allergiska hudreaktioner. Gula skikt medför större risk än de övriga typerna av kromatskikt.

Spillvatten från kromatbad måste renas varvid krom reduceras och utfälls för avskiljning och vidarebefordran till SAKAB.